SDK (Sınav Destek Kurulu)

Okulumuzda uygulanan SDK (Sınav Destek Kurulu) sistemi, öğrencilerimizin sınav başarılarını artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla oluşturulan bir kuruldur. Bu kurul, müdür, müdür yardımcısı ve rehber öğretmenden oluşmaktadır. Her sınav sonrası kurul KES (Kurum Eğitim Sistemi) saatinde toplanır. Her sınıfın sınıf öğretmenleri ile SDK ayda bir toplantı yapar, öğrenci durumlarını görüşür. Bu çalışmalar sonucunda MES (Mecburi Eğitim Sistemi) devreye girer.


SDK, öğrencilerimizin gelişimi ve başarıları için şu şekilde faydalar sağlamaktadır:

  •  SDK, öğrencilerin sınavlarda gösterdikleri performansı değerlendirir ve eksikliklerini tespit eder. Böylece öğrencilere bireysel olarak destek verir ve başarılarını artırır.
  • SDK, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini takip eder ve ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerini sunar. Böylece öğrencilerin kendilerini tanımalarına, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve gelecek planlamalarına yardımcı olur.
  • SDK, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunur. Öğretmenlerimiz, SDK toplantılarında birbirleriyle işbirliği yapar, deneyimlerini paylaşır ve yeni yöntemler öğrenirler. Böylece öğretmenlerimizin eğitim kalitesi yükselir.
  • SDK, okul yönetimimiz ve öğrencilerimiz arasındaki ilişkiyi öğretmenler aracılığıyla güçlendirir. Okul yönetimimiz SDK toplantılarında öğretmenlerimizin görüşlerini alır, sorunlarını dinler ve çözüm önerileri sunar. Böylece okul yönetimi ile öğretmenler arasında güven ve uyum sağlanır. Aynı zamanda her öğrencinin bireysel başarı durumu, ruhsal ve fiziksel sağlığı hem okul yönetimimiz hem de öğretmenlerimiz tarafından bireye yönelik yöntemler üretilerek geliştirilir.

Kısacası SDK, eğitim sistemimizin daha verimli ve kaliteli çalışmasına katkı sağlayan bir kuruldur. Öğrencilerimizle daha yakından ve bireysel olarak ilgilenmemizi ve onların gelişimleri, sağlığı ve başarıları üzerine en kaliteli ve dikkatli planlamalar yapmamızı sağlar.