PDR

Temelde PDR, Eğitim ve kariyer danışmanlığı olarak öğrencilerimize sunduğumuz rehberlik hizmetleri; onların ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslek seçimine yardımcı olan bir uygulamadır. Lise ve orta okullarda eğitim ve kariyer danışmanlığı sunmak, öğrencilerin gelecekteki mesleklerine yönelik bilinçli ve doğru kararlar vermelerini sağlamayı hedefler. Bu amaçla, farklı üniversite ve mesleklerden gelen mesleki danışmanlar ve okullarda bulunan tanıtım masaları öğrencilerimizin gelişimi için, onların gelecekte hangi mesleği yapmak istediklerini belirlemede ve bu mesleklerin avantajlarını, dezavantajlarını ve bu mesleklere ulaşmak için nasıl bir kariyer yolu çizmeleri gerektiğini öğrenmeleri için önemli ve gereklidir.

PDR, ortaokul ve lise eğitiminde öğrencilere pek çok avantaj sağlar. PDR ile öğrenciler öğrenmeyi öğrenirler. PDR, öğrencilere etkili çalışma yöntemleri, zaman yönetimi, sınav kaygısı ile baş etme gibi konularda destek verir. Böylece öğrenciler, öğrenmeyi kolaylaştırır ve verimli hale getirirler. Kendilerini tanırlar. PDR, öğrencilere kişilik özellikleri, ilgi alanları, yetenekleri, değerleri gibi konularda farkındalık kazandırır. Böylece öğrenciler, kendilerini daha iyi anlar ve kabul ederler. Sosyal beceriler geliştirirler. PDR, öğrencilere iletişim, empati, iş birliği, çatışma çözme gibi konularda eğitim verir. Böylece öğrenciler, arkadaşlık ilişkilerini ve grup çalışmalarını güçlendirirler. Mesleki rehberlik alırlar. PDR, öğrencilere meslek seçimi ve kariyer planlama konusunda bilgi ve danışmanlık sunar. Böylece öğrenciler, kendilerine uygun meslekleri belirler ve geleceklerine yön verirler.

PDR, öğrencilere kendilerine güvenmelerini ve potansiyellerini ortaya koymalarını sağlar ve onlara sorumluluk bilinci kazandırır.