KES (Kontrollü Etüt Saati)

Okulumuzda uygulamakta olduğumuz KES (Kontrollü Etüt Saati) sistemi, öğrencilerin tüm branşlarda soru çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim yöntemidir. Bu sistemde öğrenciler, kalabalık bir öğretmen kadrosu ile birlikte sorularını çözerken, anlamadıkları veya yapamadıkları sorulara anında yardım alabilirler. Böylece öğrenciler hem eksiklerini tamamlar hem de soru çözme yöntem ve tekniklerini öğrenirler.

Günümüzde öğrenciler, sınavlarda başarılı olmak için çok sayıda ve çeşitli soru çözmek zorundadır. Bu soruların bazıları kolay ve rutin olabilirken, bazıları da zor ve karmaşık olabilir. Öğrencilerin bu soruları çözebilmeleri için hem temel bilgilerine hem de soru çözme stratejilerine hakim olmaları gerekir. Ancak sınıf ortamında veya bireysel çalışmada bu her zaman mümkün olmayabilir. Öğrenciler bazen anlamadıkları veya yapamadıkları sorularla karşılaşabilirler. Bu durumda öğrencilerin hızlı ve etkili bir şekilde destek alması çok önemlidir. Aksi takdirde öğrenciler zaman kaybeder, motivasyonlarını yitirir ve başarı şanslarını azaltırlar.

KES sistemi, tam da bu noktada devreye girer. KES sistemi, öğrencilere soru çözerken anında rehberlik ve yardım sunan bir sistemdir. Öğrenciler, kendi seviyelerine uygun soruları seçer ve çözmeye başlarlar. Eğer bir soruda takılır veya yanlış yaparlarsa, yanlarında bulunan öğretmenlerden yardım isterler. Öğretmenler de öğrencilere sorunun nerede olduğunu gösterir, doğru yöntemi anlatır ve benzer sorular verir. Böylece öğrenciler hem soruyu çözmüş olur hem de aynı hatayı tekrarlamazlar. Ayrıca öğretmenler, öğrencilere sadece doğru cevabı vermekle kalmaz, aynı zamanda soru çözme becerilerini geliştirmek için ipuçları ve taktikler de verirler.
KES sisteminin avantajları şunlardır:

  •  Öğrenciler kendi seviyelerine uygun sorularla çalışır ve zorlanmadan ilerlerler.
  • Öğrenciler anlamadıkları veya yapamadıkları sorularda vakit kaybetmez ve moral bozmazlar.
  • Öğrenciler soru çözme becerilerini geliştirir ve sınavlara daha hazır hale gelirler.
  • Öğrenciler farklı branşlardan öğretmenlerle tanışır ve onlardan en verimli şekilde faydalanırlar.