• Tuzkaya Eğitim Kurumları
  • Tuzkaya Eğitim Kurumları
  • Tuzkaya Eğitim Kurumları

Tuzkaya Eğitim Kurumları

Vizyonumuz

Vizyonumuz, her öğrencinin potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olacak bir eğitim ortamı sağlamak ve bunu yaparken öğrencilerimizin akademik başarıları kadar kişisel gelişimlerini de gerçekleştirmektir. Onlara sadece bir konuda değil, hayatları boyunca kullanacakları becerileri de öğreterek kendilerine güvenen, yüksek ve sorumlu dünya vatandaşları yetiştirerek, toplumumuzun geleceğine olumlu bir katkıda bulunmaktır.

Tuzkaya

HEDEFİMİZ

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, ülkenin geçici eğitim politikalarından etkilenmeden, her koşulda Atatürkçü, cumhuriyet değerlerine sahip bir kurum kimliğini yaşatmak ve sürdürmek.

Bilimsel düşünen, özgüven ve özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak.

Almanca Eğitim Modelimiz

Almanca Eğitim Modelimiz

Eğitim Kurumlarımızın ana yabancı dil eğitimi olan Almanca eğitiminde amacımız öğrencilerimizin dünyada yaklaşık 100 milyon kişi tarafından konuşulan ve Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biri olan Almanca'nın avantajlarından faydalanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz alacakları dil eğitimi sonrasında uluslararası geçerliliği olan “Goethe Zertifikat, TestDAF ve Telc” sınavlarına girerek Almanca yeterliliklerini ...

İngilizce Eğitim Modelimiz

İngilizce Eğitim Modelimiz

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar kişi tarafından konuşulan ve günümüzde uluslararası iletişimin ana hattı olarak işlev gören bir dildir. İngilizce, diğer dilleri öğrenmeyi kolaylaştıran bir temel dil olarak da işlev görmektedir.  Tuzkaya Eğitim Kurumları olarak amacımız öğrencilerimizin  İngilizce dilini öğrenirken, dilin kültürel ve toplumsal önemini bir gereklilik olarak ...

Entegre “OKUL + KURS” Eğitim Modeli

Entegre “OKUL + KURS” Eğitim Modeli

Tuzkaya Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimizin Üniversite sınavlarında başarıya ulaşmalarını sağlamak için geliştirdiğimiz müfredata entegre Okul+Kurs sistemi, Anadolu Lisemizde uygulanmakta olup, öğrencilerimizin akademik gelişimlerinde karşılaşabilecekleri sorunları önceden tespit etmeyi amaçlamaktadır. Entegre Kurs sistemimizin temel amacı eğitim müfredatında eksik kalan ve öğrencilerimizin sorun yaşadığı ...

Sınıf Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

Sınıf öğretmeni sistemi, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerini de desteklemek için tasarlanmış bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu sistem, öğrencilerin sınıflarında ana bir öğretmenle sürekli bir bağlantı kurmalarını ve her akademik dönemde aynı öğretmenle çalışmalarını sağlar. Bu öğretmen, öğrencinin bireysel öğrenme gereksinimlerini ve özelliklerini ...

Hazırlık Kampları

Hazırlık Kampları

Kamp programları, öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış özel eğitim programlarıdır. Bu programlar sayesinde öğrencilerimiz hem yaz tatilini hem de yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirmektedirler.   Kamp 1 (TYT) Haziran ayında 3 hafta boyunca TYT sınavına hazırlık amacıyla uygulanmaktadır. Burada amaç, öğrencilerimizin yaz dönemini verimli ...

SDK (Sınav Destek Kurulu)

SDK (Sınav Destek Kurulu)

Okulumuzda uygulanan SDK (Sınav Destek Kurulu) sistemi, öğrencilerimizin sınav başarılarını artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla oluşturulan bir kuruldur. Bu kurul, müdür, müdür yardımcısı ve rehber öğretmenden oluşmaktadır. Her sınav sonrası kurul KES (Kurum Eğitim Sistemi) saatinde toplanır. Her sınıfın sınıf öğretmenleri ile SDK ayda bir toplantı yapar, öğrenci durumlarını görüşür. Bu ...

KES (Kontrollü Etüt Saati)

KES (Kontrollü Etüt Saati)

Okulumuzda uygulamakta olduğumuz KES (Kontrollü Etüt Saati) sistemi, öğrencilerin tüm branşlarda soru çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim yöntemidir. Bu sistemde öğrenciler, kalabalık bir öğretmen kadrosu ile birlikte sorularını çözerken, anlamadıkları veya yapamadıkları sorulara anında yardım alabilirler. Böylece öğrenciler hem eksiklerini tamamlar hem de soru çözme ...

Rehberlik ve Danışmanlık

Rehberlik ve Danışmanlık

Doğru bir rehberlik uygulaması, geleceğini şekillendirmeye başlayan öğrenciler için hayati bir önem taşımaktadır. Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunurak onların  ilgi, yetenek ve özdeğerlerini keşfetmelerini; kariyer hedeflerini belirlemelerini ve kendilerini geleceğe hazırlanmalarını sağlar. Rehberlik hizmetleri aynı zamanda veli ve öğretmenlerin de öğrencilerin eğitim ...

PDR

PDR

Temelde PDR, Eğitim ve kariyer danışmanlığı olarak öğrencilerimize sunduğumuz rehberlik hizmetleri; onların ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslek seçimine yardımcı olan bir uygulamadır. Lise ve orta okullarda eğitim ve kariyer danışmanlığı sunmak, öğrencilerin gelecekteki mesleklerine yönelik bilinçli ve doğru kararlar vermelerini sağlamayı hedefler. Bu amaçla, farklı üniversite ve mesleklerden gelen mesleki ...